Rozpis tréningov prípravky 3B-2A-2B HOBA Bratislava v období od 11.8.2022 do 17.8.2022:

deň skupina čas zraz miesto poznámka
Pondelok 15.8.

4B-3A-3B

4B-3A-3B

2A-2B-1-0

8:15-9:00 S

9:30-10:30 L

16:00-17:00 L

8:10

-

15:35

ihrisko za zimákom

zimák Dúbravka

zimák Lamač

-

-

-

Utorok 16.8.

2A-2B

2A-2B-1-0

9:15-10:00 S

10:30-11:30 L

9:10

 

ihrisko/telocvičňa zD

zimák Dúbravka

-

Streda 17.8.

4B-3A-3B-2A-2B

16:00-17:00 L 15:35 zimák Lamač

-

Štvrtok 11.8.

4A-4B-3A-3B

2A-2B-1-0

16:30-17:30 L

16:00-17:00 L

16:00

15:35

zimák Dúbravka

zimák Lamač

-

Piatok 12.8. 4B-3A-3B 10:00-11:00 S 9:55 ihrisko/telocvičňa zD

-

Sobota 13.8. - - - -

voľno

Nedeľa 14.8. - - - -

voľno

V prípade otázok kontaktujte hlavného trénera v auguste emailom alebo telefonicky v pondelok a štvrtok medzi 16:00 až 16:30!