Rozpis tréningov prípravky 4A-4B-3A HOBA Bratislava v období od 11.8.2022 do 17.8.2022:

deň skupina čas zraz miesto poznámka
Pondelok 15.8.

5-4A

5-4A

4B-3A-3B

4B-3A-3B

8:15-9:15 L

9:30-10:15 S

8:15-9:00 S

9:30-10:30 L

7:40

-

8:10

-

zimák Dúbravka

ihrisko za zimákom

ihrisko za zimákom

zimák Dúbravka

5ka a Hobaminikempisti v šatni č.11, ostatní v 5ke a 6ke

-

zraz za zimákom, prezliekanie v šatni č.5 alebo 6

-

Utorok 16.8.

5-4A

5-4A

9:15-10:15 L

10:30-11:15 S

8:45

-

zimák Dúbravka

ihrisko za zimákom

-

Streda 17.8.

4B-3-2

16:00-17:00 L 15:30 zimák Lamač

-

Štvrtok 11.8.

4A-4B-3A-3B

16:30-17:30 L

16:00

zimák Dúbravka

-

-

-

Piatok 12.8.

5-4A

5-4A

4B-3A-3B

10:00-11:00 S

11:30-12:30 L

10:00-11:00 S

9:55

-

9:55

ihrisko/telocvičňa zD

zimák Dúbravka

ihrisko/telocvičňa zD

-

-

-

Sobota 13.8. - - - - voľno
Nedeľa 14.8. - - - - voľno

V prípade otázok kontaktujte hlavného trénera v auguste emailom alebo v pondelok a štvrtok medzi 16:00 až 16:30 telefonicky!