Rozpis tréningov prípravky 5 HOBA Bratislava v období od 11.8.2022 do 17.8.2022:

deň skupina čas zraz miesto poznámka
Pondelok 15.8. 5-4A

8:15-9:15 L

9:30-10:15 S

7:40

 

zimák Dúbravka

ihrisko za zimákom

-

šiltovka, pitie

Utorok 16.8. 5-4A

9:15-10:15 L

10:30-11:15 S

8:45

 

zimák Dúbravka

ihrisko za zimákom

-

šiltovka, pitie

Streda 17.8. - - - -

voľno

Štvrtok 11.8.

5

5

8:45-10:15 S

15:15-16:15 L

8:40

 

ihrisko za zimákom / telocv. zimák

zimák Dúbravka

hokejka, šiltovka, pitie

+ Dobrovoľný zápasík 16:30-17:00

Piatok 12.8. 5-4A

10:00-11:00 S

11:30-12:30 L

9:55

 

ihrisko za zimákom / telocv. zimák

zimák Dúbravka

šiltovka a pitie

-

Sobota 13.8. - - - -

voľno

Nedeľa 14.8. - - - -

voľno

V prípade otázok kontaktujte hlavného trénera v auguste emailom príp. telefonicky v pondelok a štvrtok medzi 16:00 až 16:30.