H O B A M I N I K E M P   2 0 2 2

Letné sústredenie (aktuálne skupiny 2A, 2B, 3A, 3B): 31.7.-5.8.2022: ...10 voľných miest*

Hobaminikemp I.: 8.-12.8.2022 ...voľných 7 miest*

Hobaminikemp II.: 15.-19.8.2022 ...voľných 9 miest*

Hobaminikemp III.: 22.-26.8.2022 ...voľných 0 miest*

*aktualizované 16.5.2022

  • Na Hobaminikempy sa prihlasujte cez dotazník, ktorý sme poslali do skupín vo štvrtok 28.4.2022.
  • Zálohu (50,- Euro) zaplaťte vedúcemu / vedúcej družstva osobne na tréningu do 24.5.2022!! 
  • Počet miest na Hobaminikempoch je limitovaný!
  • Hobaminikemp je určený pre skupiny 3, 2 a 1.
  • V prípade otázok, kontaktujte hlavného trénera telefonicky cez pracovné dni ráno príp. kedykoľvek emailom.