HOBA BRATISLAVA - kategória 0-1-2 (predprípravka) - sez 2021/2022 (máj)

Hlavný tréner: Ľubomír Líška
  +421 908 660 877
  lubomirliska@yahoo.com
Asistenti trénera: Ján Dragúň
  Marek Marušiak
  Martin Cagaň
  Ivan Derevjanik
  ....
Asistenti rodičia na ľade: Michal Ufnár a Vlado Mistrík
Vedúca družstva: Ladislav Gyorfy
  +421 907 252 484
  ladislav.gyorfy@gmail.com
Vedúceho družstva: Martina Tužinská
  +421 907 634 297

 

HOBA BRATISLAVA - kategória 3-4 (prípravka) - sezóna 2021/2022 (máj)

Hlavný tréner: Ľubomír Líška
  +421 908 660 877
  lubomirliska@yahoo.com
Asistenti trénera: Ján Dragúň
  Marek Marušiak
  ...
Asistenti rodičia na ľade: Matúš Filo
Vedúca družstva 3-4: Barbora Kráľová (pokladníčka, emaily, karty hráča)
  +421 903 300 603
  barbora.kralova1@gmail.com
Vedúci družstva 3-4: Štefan Dzugas (turnaje, akcie, registrácia)
(skupina 3) +421 903 041 644
  stefandzugas@gmail.com