Dochádzka družstva HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2018/2019: APRÍL

p.č. priezvisko a meno

marec

I/O/Z/N

apríl 2 3 4 7 9 10 11 12 13 16 17 18 24 25 26 30
1. Barán Max 18/3/7/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
2. Bíro Sebastian A. 8/13/4/0 0/18/0/0 O O OO O O O OO O - O O O O O O O
. Bolla Maxim 18/3/5/0 17/0/5/0 I I II ZZZ I I II I ZZ I I I I I I I
  Gajdár Lukáš 14/3/5/4 4/14/0/0 O O O O O O OO O - O O O I I I I
5. Klobučník Michal  19/2/5/0 17/1/2/0 I I II I I I II I ZZ O I I I I I I
. Košťál Róbert 21/0/7/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Kovář Oliver 18/3/7/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Krídl Andrej 7/8/2/3 11/7/2/0 O I II I O I II I ZZ O O O I I O O
9 Kudroň Ľubomír 18/3/6/0 10/8/2/0 I I II O I I II I ZZ O O O O O O I
  Kurák Erik 17/4/6/0 13/5/2/0 O O II O I I II I ZZ I O O I I I I
11 Sobihard Peter 16/2/3/3 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Šubín Peter 20/1/4/0 17/1/0/0 I O II I I I II I - I I I I I I I
  Machálek Leo 15/6/5/0 9/9/2/0 I I OO I O I OO I ZZ O I O I I O O
  Zelenay Kristián 17/4/1/0 17/1/2/0 I I II O I I II I ZZ I I I I I I I
15 Vrana Oliver 19/2/5/0 17/1/2/0 I O II ZZZ I I II I ZZ I I I I I I I
  Mariani Max 15/6/6/0 17/1/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I O
  Lupták Martin 10/10/2/1 16/2/0/0 I O II I I I II O - I I I I I I I
  Rjapoš Sebastián 11/10/2/0 13/5/3/0 I I II ZZZ O I II O - O I I O I I O
19 Ondra Jakub  13/8/6/0 14/4/2/0 O O II I O I II I ZZ O I I I I I I
  Filo Dominik  13/8/6/0 14/4/5/0 I I II ZZZ O I OO I ZZ O I I I I I I
  Belaj Matúš 11/10/1/0 13/5/2/0 O O OO O I I II I ZZ I I I I I I I
  Harmata Matej 17/4/4/0 18/0/5/0 I I II ZZZ I I II I ZZ I I I I I I I
23 Hrabko Nicolas 19/2/4/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Kleskenová Linda 13/8/2/0 12/6/5/0 O I II ZZZ O I OO I ZZ O I I I I I O
  Letaši Maxo 21/0/7/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Letaši Miška 21/0/4/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Polakovičová Barbora 1/20/0/0 6/12/0/0 O O OO I O O II O - O I O O I O I
28 Polakovič Michal 3/18/0/0 14/4/2/0 O I IO I I I II I ZZ O I O I I I I
  Sýkora Filip 18/3/5/0 11/7/5/0 I I II ZZZ I I II I ZZ O O O O O O O
  Vavrek Filip 17/4/4/0 18/0/5/0 I I II ZZZ I I II I ZZ I I I I I I I
  Ťapuš Jakub 20/1/4/0 18/0/5/0 I I II ZZZ I I II I ZZ I I I I I I I
  Nižňanský Alex 19/2/2/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
33 Tomašovič Tobias 17/4/2/0 4/14/0/0 I I II O O O OO O - O O O O O O O
  Mečiar Šimon 15/6/1/0 18/0/5/0 I I II ZZZ I I II I ZZ I I I I I I I
  Valo Jurko 18/3/1/0 13/5/2/0 O O OO O I I II I ZZ I I I I I I I
  Pastor Alex 16/5/3/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
37 Hala Leon 9/12/4/0 11/7/0/0 O O OO I I I OO O - I I I I I I I
  Hruška Dávid 16/5/2/0 5/13/2/0 O O OO O O O OO I ZZ O O O I I I I
  Janata Martin 21/0/8/0 18/0/0/0 I I II I I I II I - I I I I I I I
40 Feneš Samo 10/11/2/0 5/13/0/0 O O II O O I OO O - O O O I I O O
  Feneš Maxo 17/4/4/0 14/4/2/0 O O II I O I II I ZZ I I I I I I O
  Remenec Michal 15/0/1/0 17/1/2/0 I I II I O I II I ZZ I I I I I I I
  Furhofer Sebastian 12/3/1/0 3/15/0/0 I O OO O I O OO O - I O O O O O O
44 Višňovský Peter 15/0/2/0 18/0/2/0 I I II I I I II I ZZ I I I I I I I
  Rakvica Matúš 8/0/4/0 18/0/0/0 I I II I I I II I - I I I I I I I