Dochádzka 5

č. meno                    oktob 1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 19. 20. 22. 28. 29.

máj

I/O/N

august

 

septe novem
1 Zelenay Adrián Z I I I Z Z  I I I I Z I I           4/11/0 11/4/0/0 17/3/0/0 14/3/2/0
  Kurty Adam Z I I I I Z I I I I Z I I           15/0/0 11/3/0/0 17/3/0/0 16/3/0/0
  Hamer Šimon Z I I I I Z O O I I Z O O           12/3/0 9/2/3/0 15/3/0/0 16/3/0/0
  Knopp Michal Z I I I I Z I I I I Z I I           7/1/7 6/0/8/0 17/3/0/0 15/3/1/0
5 Nikolov Alex M L Z                               15/0/0 9/3/2/0 15/4/1/0 16/3/0/0
  Groch Šimon - O O I I Z I O I I Z I I           11/4/0 7/3/5/0 17/3/0/0 0/0/16/0
  Boča Andrej Z I I I I Z I I I Z Z I I           12/2/1 7/4/3/0 14/3/3/0 16/3/0/0
  Bobál Jakub Z I I I I Z I I I I Z I I           15/1/0 13/2/0/0 16/3/1/0 12/3/4/0
  Hájek Maxim Z I I I I Z I O I I Z I O           7/8/0 14/1/0/0 17/2/1/0 16/2/0/0
10 Janicseková Dominika - O I I I - I I O O Z               9/3/3 4/2/8/0 13/3/4/0 0/0/16/0
11 Klečka Matúš Z I O I Z Z I I I I Z I O           13/2/0 6/4/5/0 13/4/3/0 14/3/2/0
  Šperlík Oliver - I I I I - I I I Z Z I I           15/0/0 7/2/4/0 18/2/0/0 16/2/0/0
  Korbíni Ivan Z I I I Z Z I I I Z Z I I           15/0/0 4/1/9/0 17/3/0/0 16/3/0/0
  Šteis David O O O O O O O O O O -               3/8/4 8/3/3/0 17/2/0/0 0/0/16/0
15 Zeman Alex Z I O I I Z O O O O - I I           10/5/0 8/1/5/0 4/0/16/0 14/1/2/0
  Meliš Jakub - I I I I Z I I I I Z I O           6/9/0 2/0/12/0 17/1/1/0 14/1/1/0
  Marton Tomáš Z I I I I Z I I I Z Z I O           15/0/0 7/4/4/0 16/3/1/0 16/3/0/0
  Mestický Richard Z I O I I Z I I I Z Z I             6/8/1 2/0/12/0 15/3/2/0 15/3/1/1
  Mihálik Ján O O O O O O O O O O O O O           2/13/0 0/0/14/0 10/1/7/0 0/0/16/0
20 Norek Andreas - O O O O - O O O O O I I           12/3/0 11/3/0/0 16/2/2/0 13/3/3/0
  Paďour Martin Z I I I I Z I I I Z Z I I           11/4/0 7/4/4/0 17/4/0/0 14/3/2/0
  Kastl Andreas Z I I O I Z I O I I Z I O           4/0/11 8/1/3/3 12/2/4/0 13/3/3/0
  Lobodáš Daniel Z I I I I Z I O O O - I             9/6/0 10/2/2/0 17/3/0/0 16/3/0/0
  Gašpar Samuel - O I I I Z I I I Z - I I           10/5/0 8/0/6/0 14/2/2/0 9/2/7/0
25 Bartek David  Z I O O O - I I I Z Z I I           3/12/0 8/1/5/0 12/2/5/0 16/3/0/0
  Vannay Jakub Z I I I I Z I I I Z Z I O           12/0/3 11/2/1/0 10/2/7/0 12/3/4/0
  Černák Matúš Z I I I I Z I I I I Z I I           - - 5/1/1/0 16/2/0/0
28 ...meno pre ďalšieho hráča