Dochádzka MLŽ

č. priezv. a meno okto 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. . . . . . . . . . . jún aug sept okto novem
1 Nikolov Alex I I I I I I I I I Z Z I I       -               - - 14/0/0/0 20/3/0/0 0/0/21/0
2 Barinka Daniel I I I I I I I I O O - I I                       13/0/3 5/1/11/0 16/1/3/0 7/0/14/0 19/0/1/0
3 Černák Tomáš I I I I I I I I I Z Z I I                       5/10/1 5/1/11/0 20/5/0/0 18/6/2/0 18/3/2/0
4 Čuvan Andrej I I I I I I I I I Z Z I I                       16/0/0 11/6/0/0 18/5/2/0 20/6/0/0 20/3/0/0
5 Doležal Dominik I O I I Z I O I I Z Z I O                       5/4/7 9/3/6/0 18/5/1/1 15/6/5/0 16/3/4/0
  Kopecký Tomáš I O I I I I O O O O - O O                       12/1/1/1 15/4/4/0 16/3/4/0
  Hatina Viktor I O O I I I I O I Z Z O O                       4/6/6 2/0/14/0 15/4/6/0 14/4/5/1 12/3/8/0
  Hergott Peter I O O I I I O I I Z Z I O                       1/2/13 3/1/5/8 6/1/18/0 11/4/9/0 11/2/8/1
  Juhasz Kevin O O O O O I O I O - - I O                       5/4/7 6/3/3/5 17/5/3/0 8/2/10/2 13/2/7/0
10 Kašička Adam O O I I I I I I I Z Z I I                       13/1/2 7/4/5/0 16/4/5/0 14/4/6/0 20/3/0/0
  Kožányi Jakub I I I I I I I I I Z Z O O                       11/5/0 5/1/12/0 20/5/0/0 18/4/2/0 18/3/2/0
  Kulman David I I I I Z I O I I Z Z I O                       15/1/0 7/4/6/0 19/5/1/0 19/6/1/0 20/3/0/0
  Lepieš Filip I I I I I I I O O - - I I                       15/1/0 10/6/1/0 20/5/0/0 17/5/3/0 19/3/1/0
15 Matula Maxo I I I I I O O I I Z Z I I                       13/1/2 8/3/1/5 11/2/4/7 18/5/2/0 9/1/11/0
  Nosek David I I I I Z I I I I Z Z I I                       15/1/0 10/7/0/0 20/5/0/0 20/6/0/0 20/3/0/0
  Petras Mojmír I O I I Z I I I I Z Z I I                       8/5/3 5/5/8/0 19/5/1/0 17/5/3/0 17/3/3/0
  Pisarovič Jakub I I I I Z I I I I Z Z I I                       16/0/0 9/8/1/0 20/5/0/0 19/5/1/0 20/3/0/0
  Pisarovič Matej I I I I I I I I I Z Z I I                       16/0/0 11/6/0/0 20/5/0/0 20/5/0/0 20/3/0/0
20 Schwarz Andrej I I I I Z I I I I Z Z O O                       15/1/0 7/5/4/0 15/5/5/0 15/5/5/0 20/3/0/0
  Sládek Peter I O I I I I I I I Z Z I O                       11/1/4 11/6/0/0 18/4/2/0 17/6/3/0 19/3/1/0
  Turian Adam I I I I I I I I I I Z I O                       10/4/2 5/1/10/0 17/5/3/0 14/4/6/0 16/3/0/0
  Učeň Patrik I I O O O O I I I Z Z O I                       1/15/0 7/3/6/0 20/5/0/0 17/5/3/0 20/3/0/0
  Valovič David O O O O O O O O O O O O O O O O O O O           12/0/4 10/6/0/0 20/4/0/0 18/5/2/0 9/1/6/5
25 Vannayová Linda O O O O O O O O O O O O O O O O O O O           10/6/0 7/3/6/0 8/1/13/0 0/0/20/0 0/0/20/0
  Vaňo Vlado I I I I I I I I I Z Z I I                       11/0/5 6/3/7/0 19/5/0/1 18/5/1/1 14/2/3/3
  Vorčák Martin I I I I I I I I I Z Z I I                       0/16/0 6/3/7/0 16/5/4/0 14/6/6/0 20/3/0/0
28 Flamík Tomáš I I I I Z I I I I Z Z I I                       - - 19/5/1/0 20/6/0/0 20/3/0/0

I - aktívna účasť

O - ospravedlnená neúčasť

N - neospravedlnená neúčasť

Z - zápas

SŽ - účasť na tréningu starších žiakov

Netrénujú: Čalfa M.,