Dochádzka HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2017/2018: Marec

p.č. priezvisko a meno 1 4 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30
1. Barán Max I O I I I I - II Z Z I I - II I - I I II -
2. Bíro Sebastian A. II O O I - O I II - - O O - O I I O - II ZZZ
3. Blaško  Lukáš I I O I II O I ZI Z Z II I I - I II I I II -
4. Blašková Lujza - I O I - I I ZI Z - II O I - I II O I II -
5. Boháč Michal I - I I I I I II Z I I O - II I I O I OI -
6. Bolla Maxim II O O I I O - II - Z - O I II I I O - II -
  Klobučník Miško (N) II I I I - I I II - Z I I - II I I I - OO -
  Čilik Matej I Z O O II I I ZI Z Z II I I I - II I I II -
  Debrecký Alex I O O I II I I Z Z Z II I I I I II I I II -
  Gajdár Lukáš O O I I - O I OO - - - O I II I - O I II ZZ
11. Javorček Marko I O - I II I I ZI Z Z OO O O I - II I I OO -
  Karkusová Viktória II O O I - O I II - I - O O I I - O O OO -
  Koiš Adam I Z I I II I I I Z Z II I I I - OO O O OO -
  Konc Matej - Z O I II I I Z Z Z II I I - I II I I OO -
  Košťál Róbert II I O O I I - II Z I I I - II I I I - II ZZZ
16. Kovár Simon O O O I II I I Z Z Z II I I I - II I I II -
  Kovář Oliver II I I I - I I II Z I - I I II I - I I II ZZZ
  Krídl Andrej II O O O - I I II - I - O I II I - I I II -
  Kudroň Ľubomír II O O I I I - II - O I I - II O I I - II ZZZ
  Kurák Erik II O O I - I I II Z Z I I - II I I I - II ZZZ
21. Lang Dominik I Z O I II I I Z Z Z I I I - I II I I II -
  Naď Daniel I O O I II I I Z Z Z II I I I - II I I II -
  Orban Alexander II O O O - O O OO - - O O - O O OO O - OO -
  Ozogány Oliver I Z I I II I I ZI Z - II I I I - II I I OO -
25. Pacelt Jakub I O O I II I I Z Z Z II I I - I II I I II -
  Pláteník Martin I Z I O II I I ZI Z Z II I I I - II I O II -
  Selič Tomáš I Z - I OI O I I Z Z II O I I - II I I II ZZZ
  Sirota Boris I Z O I II I I ZI - - II I I I - II I I II -
29. Sisík Simon II I O I - O I II Z I - O O II - I I I OI -
  Sobihard Peter II I O I - O I II Z I - O I II I - O I OO -
  Szabó Tomáš II I O I I I O II - Z II O - II I I I I II -
  Šubín Peter II O O O - O O OO - O O O - O O O - I II -
33. Ťapuš Michal OO O O I - I I II Z Z O O - II I I O I II -
  Urbanič Timotej I O - I II I I Z Z Z II I I I - II I I II -
  Valachovič Richard - O - I II I I Z - I II I I - I II I I OO -
  Vannay Pavol I Z - I II I I ZI Z Z II I I I - II I I II -
  Zelenay Kristián II O O I I I - II - I O O - I I I O - II -
38. Košlík David II O O I - O I II - Z I O O - I I O - II -
  Vrana Oliver II I I I - I I II - Z I I I I I - I I II ZZ
  Sýkora Filip OO O O O - O O II - Z I I - II I - I I OI ZZZ
  Babik Šimon II O - I I O I II - I I O O II ZZ - O O OO -
42. Mariani Max II O I - I O - II Z I I O I II I - O I OO -
  Ondra Jakub II O - I I - I II Z I I O - OO I I I - II ZZZ
  Žofčák Denis II O O - O O I II - Z I O - OO I I O I OO -
  Rjapoš Sebastián II O O O - O I II - Z - O I II ZZ O O O - -
  Lupták Martin II I O - I I - II - O I I - II I I I - II -
  Filo Dominik II I I I - O I II - O O O - OO I - I I II ZZZ
48. Letaši Maxo - - - - - - - - - - - - - II I I I - II ZZZ
. ...                                        

Netrénujú: Danko Dami (5/2017), Novotný Jakub (5/2017), Chyba Matúš (5/2017), Briestenský Jakub (6/2017, kateg 5), Dostál Jurko (6/2017), Stolár Miško (10/2017, kateg 5), Stránsky Nicolas (10/2017, kateg 5), Letaši Jakub (12/2017, prerušené), Požgay Marko (1/2018, kateg.5), Sládkovič Jakub (3/2018, prerušil)