Letný hokejový HobaMinikemp 2012

1. Termín:    13.-17.8.2012, hráči narodení medzi 1.9.2002 až 31.8.2005, pondelok až piatok od 7:45 do 15:30

2. Termín:    20.-24.8.2012, hráči narodení medzi 1.1.2002 až 31.12.2004, pondelok až piatok od 7:45 do 15:30

3. Termín:    27.-31.8.2012, hráči narodení medzi 1.9.2004 až 31.8.2006, pondelok až piatok od 7:45 do 15:30

Miesto:        zimný štadión v Dúbravke a okolie

Kto:              malí hokejisti z hokejového klubu HOBA Bratislava, maximálny počet detí v jednej skupine je 18

Fotky z kempu uverejníme v priebehu mesiaca september!