Dochádzka na tréningy 5
  meno  /  marec 4. 5. 7. 11. 14. 15. 18. 19. 21. 22. 28. 29. 2.5. 3.5. 5.5. 6.5.
marec
i/O/N
máj až marec
T-I/O/N
1. Apalovič Filip O I O I O I O 18-12/6/0  177117/55/5 
2. Bartek Daniel  I
I O I I O O 18-14/3/1  177-139/36/2
3. Beko Roman O O O O O O O 18-0/18/0  177-36/95/45
4. Čalfa Matúš  I I I I I I I 18-12/6/0  177-168/8/1
5. Černák Tomáš N I I I O O O 18-17/1/0  177-138/31/8
6. Fitoš Martin - - - - - - - - 18-0/18/0  177-41/99/37
7. Habala Lukáš I I I O I I I 18-15/3/0  177-149/36/2
8. Hergott Peter  O I I I O O O O 18-7/10/1  177-55/79/43
9. Jordan Patrik -  - - - - - - - 10-7/2/1 42-28/13/1
10. Just Jozef  N  N I I I I N I 18-14/2/2  177-118/43/16
11. Kašička Adam  I I I O I N I 18-6/12/0  158-77/68/13
12. Lecký Jozef O  N N I N I N I 18-9/7/2 123-63/54/6
13. Durmis Pavol O  O I O I I I I 18-11/7/0 85-69/16/0
14. Machala Samuel  N I I N N N I 18-14/2/2  177-103/52/22
15. Novák Matúš I  I I I I I I I 18-15/3/0  160-118/36/6
16. Ondrovič Nicolas O  N I I I I O I 18-14/4/0  177-117/58/2
17. Pisarovič Matej O  I I I I I I I 18-15/2/1  177-130/45/2
18. Smrek Ondrej O  N I I O I N I 18-7/9/0  177-83/71/21
19. Šablica Matúš I  O O O O O O O 18-9/9/0  177-113/60/4
20. Taškár Frederik  O  O O O O O O O 18-9/9/0 85-49/33/3
21. Turian Adam I  I I I I I I I 18-9/9/0  177-144/29/4
22. Učeň Patrik  O  N I I O I I I 18-15/3/0  177-115/60/2
23. Valovič Jakub N O O O N I N I 18-14/4/0  177-125/50/2
24. Vorčák Martin O  I N O I O N O 18-13/5/0  177-100/48/29
25. Juhasz Kevin O  N I I N I O O 18-13/5/0  116-89/27/0
26. Tomkovič Marco  O  I I O I I I O 18-10/8/0 116-98/18/0
27. Ábelová Terézia O  I I I N I I I 18-11/6/1 41-29/10/2
28. Vaňo Vladimír O  N I I I I I I 18-12/6/0 34-26/8/0
29. Hromiak Dalibor - - - - - - - - - I I O O O I I - -
 
I - účasť na tréningu
O - ospravedlnená neúčasť
N - neospravedlnená neúčasť
 
Netrénujú s nami: Fiala M. (17:0/0/17,máj), Vargová L. (17:0/0/17,máj), Špaček J. (17-6/11/0,máj), Koyšová B. (54-0/44/10,máj-august), Lida D. (73-0/39/34,máj-september), Škarba M. (75-5/43/37,jún-október)