Dochádzka HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2020/21: apríl (aktualiz. 20.4.21:48)

  priezvisko a meno

letná

2020

augu

I/O/N/Z

sept

I/O/N/Z

okto

I/O/N/Z

novem

I/O/N

dece

I/O/N

janu

I/O/N

febr

I/O/N

mare 1. 3. 6. 9. 10. 12. 15. 17. 19.
  Feneš Samuel 1/18/0 16/1/0/0 13/8/5/3 8/9/0/1 12/3/0 4/4/0   2 2       I          
  Višňovský Peťo 19/0/0 15/2/0/2 27/0/0/3 17/0/0/1 15/1/0 7/1/0     1                  
3. Bizoň Matúš 17/2/0 6/11/0/2 25/2/0/3 10/6/1/1 1/14/0 8/0/0 3 4                    
  Halás Oliver 9/10/0 3/14/0/0 14/12/0/2 10/7/0/1 10/5/0 5/3/0 8 10 7 I                
  Horvát Lukáš 18/1/0 6/11/0/0 17/10/0/2 15/2/0/1 9/6/0 8/0/0 14 9 5       I          
  Hrotka Samuel 14/5/0 6/11/0/0 16/11/0/3 12/5/0/1 15/0/0 6/2/0 9 7 8 I                
7. Križan Ferko 18/1/0 12/5/0/2 24/3/0/2 12/5/0/1 13/2/0 7/1/0 8 7 2 I I   I          
  Ondra Samko 8/11/0 6/11/0/0 22/4/1/3 15/2/0/0 8/7/0 8/0/0 4                      
  Tóth Nicolas 15/4/0 10/7/0/2 26/1/0/2 12/5/0/1 15/0/0 8/0/0 16 12 13 I I I I I       I
10. Trčan Riško 17/2/0 9/8/0/0 23/4/0/2 16/1/0/1 9/6/0 0/8/0                        
  Vanek Marek 1/18/0 17/0/0/2 22/4/1/3 12/5/0/0 15/0/0 5/3/0 9 3 3                  
  Víťaz Danko 19/0/0 8/9/0/2 21/6/0/3 15/2/0/1 15/0/0 8/0/0 3 1 3                  
  Peter Adam 18/1/0 17/0/0/2 25/2/0/4 17/0/0/1 12/3/0 6/2/0 3 3 2                  
14. Friedman Matej 19/0/0 17/0/0/2 25/2/0/2 17/0/0/1 15/0/0 8/0/0 8 4 1                  
  Adamík Martin 19/0/0 17/0/0/2 27/0/0/4 17/0/0/1 15/0/0 8/0/0 16 12 13 I   I I I I I   I
  Levák Lukáš 19/0/0 16/1/0/2 24/3/0/2 15/2/0/1 11/4/0 3/5/0 7 3 2                  
  Habán Lukáš 8/11/0 11/7/0/2 24/3/0/2 11/6/0/1 7/8/0 0/8/0 2 6 7 I                
18. Vilém David 16/3/0 12/5/0/0 18/9/0/2 14/3/0/1 12/3/0 8/0/0                        
  Tužinský Richard 19/0/0 12/5/0/0 24/3/0/2 12/4/0/1 13/2/0 7/1/0 7 5 6                  
  Dubovský Matias 17/2/0 8/9/0/0 23/4/0/1 11/6/0/1 14/1/0 8/0/0                        
  Kráľ Jakub 14/5/0 7/10/0/2 21/6/0/1 14/2/0/1 14/1/0 7/1/0 10 7 6                  
22. Belohorec Marek 17/2/0 9/8//0/2 24/3/0/1 11/6/0/1 14/1/0 7/1/0 2   2 I                
  Korchaník Vojtík 15/0/4 5/12/0/0 19/5/2/1 17/0/0/2 11/4/0 8/0/0                        
  Husár Maťo 17/1/1 12/5/0/2 24/2/1/2 13/4/0/2 15/0/0 7/1/0 2 3 1                  
  Fryštacky Martin 17/2/0 16/1/0/2 20/7/0/2 13/4/0/1 14/1/1 8/0/0 14 12 13 I                
26. Butowski Filip 18/1/0 15/2/0/2 24/3/0/2 15/2/0/2 11/4/0 7/1/0 2   2                  
  Michaľák Martin 18/1/0 17/0/0/2 26/1/0/2 15/2/0/2 15/0/0 8/0/0 14 12 10 I I I I     I   I
  Fuska David 16/3/0 6/11/0/0 4/23/0/0 10/7/0/0 15/0/0 4/4/0 7 7 8 I     I         I
29. Doležal David 14/2/3 15/2/0/2 25/1/1/2 14/3/0/0 12/3/0 8/0/0     1                  
  Hudeček Šimon 14/5/0 4/13/0/0 19/8/0/1 14/3/0/2 1/14/0 8/0/0 16 11 10 I I I           I
  Kadrliak Matúš 16/3/0 8/9/0/0 21/6/0/2 10/7/0/1 14/1/0 5/3/0 6 1 2                  
  Koreň Šimon 17/2/0 11/6/0/2 19/8/0/1 15/2/0/1 12/3/0 0/8/0 16 6 2                  
33. Dzugas Filip 18/1/0 11/6/0/2 22/5/0/2 16/1/0/2 14/1/0 7/1/0 1 4 6 I     I          
  Tisovský Andy 19/0/0 9/8/0/0 24/2/1/2 15/2/0/0 15/0/0 8/0/0                        
  Zinčenko Sašo 15/3/1 6/11/0/2 22/2/3/2 14/3/0/1 13/2/0 2/6/0     1                  
  Friedmann Jakub - - 24/3/0/2 17/0/0/2 15/0/0 8/0/0 6 4 1                  
37. Soták Oliver - - 2/3/0/0 9/7/0/1 9/6/0 3/5/0 7 5 5 I     I          
  Banič Viktor         13/2/0 6/2/0                        
  Varga Šimon         13/2/0 8/0/0 8 9 12 I   I I I        
  Hájek Matej                 1       I   I     I

Dochádzka Máj a Jún 2020: 20 vynikajúca, 11 veľmi dobrá, 2 priemerná, 7 slabá

Dochádzka August 2020: 11 vynikajúca7 veľmi dobrá9 priemerná12 slabá

Dochádzka September 2020: 17 vynikajúca, 11 veľmi dobrá, 8 priemerná, 3 slabá

Dochádzka Október 2020: 17 vynikajúca, 12 veľmi dobrá, 9 priemerná, 0 slabá

Dochádzka November 2020: 23 vynikajúca, 9 veľmi dobrá, 5 priemerná2 slabá

Dochádzka December 2020: 25 vynikajúca, 6 veľmi dobrá4 priemerná4 slabá

Netrénujú: Šaling I. (prerušené 2020/6), Sloboda J. (prerušené 2020/9), Huntata T. (prerušené 2020/9), Remenec M. (prerušené 2020/10), Chomjak J. (prestup do 5ky 2020/10)