HOBA Bratislava - kategória 7-8B - dochádzka - marec

  priezvisko a meno

marec

I/Z/O/N

apríl 1. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 19. 20. 24. 25. 26. 27.
1. Apalovič Ondrej 24/6/0/0 20/2/1/0 ZZ O I I II I II I II II II II I I II
2. Bartek David 18/3/7/0 12/0/8/0 -- O O O OO O OO I II II II II I I II
3. Černák Matúš 15/4/10/0 19/0/1/0 -- O I I II I II I II II II II I I II
4. Dziak Daniel 23/6/2/0 6/0/14/0 -- O I I II O OO O OO II II OO O O OO
5. Fedák Filip 10/1/15/0 2/0/18/0 -- O O O OO O OO O OO OO OO OO O O II
6. Guderna Alex 21/7/3/0 21/2/0/0 ZZ I I I II I II I II II II II I I II
7. Evstratov Nikita * 23/5/2/0 20/2/1/0 ZZ O I I II I II I II II II II I I II
8. Gregor Sarah * 19/5/7/0 15/0/6/0 -- O I I II I II I OO II II II I O OO
9. Bilik Michal * 21/1/4/0 18/0/3/0 -- I I I II I II O II II OO II I I II
10. Hegeduš Šimon 20/6/5/0 16/0/5/0 -- O I I II O OO I II II II II I O II
11. Husár Nicolas 17/3/8/0 13/2/8/0 ZZ O I I II I OO O OO OO II II I I II
12. Janoštiak Filip 24/7/0/0 8/2/13/0 ZZ O O O OO O OO O OO OO II II I I II
13. Kastl Andreas 25/6/0/0 21/0/0/0 -- I I I II I II I II II II II I I II
14. Klečka Lukáš 23/6/2/0 16/0/5/0 -- O I I II O OO O II II II II I I II
15. Vannay Jakub 18/3/7/0 19/0/2/0 -- I I I II I II I II II OO II I I II
16. Korec Ján 23/4/2/0 16/0/5/0 -- I I I II O II I II OO OO II I I II
17. Krnčok Jakub 19/5/6/0 19/0/2/0 -- I I I II I II I OO II II II I I II
18. Šebo Erik 9/5/15/0 0/0/21/0 -- O O O OO O OO O OO OO OO OO O O OO
19. Marušinec Ján 11/0/14/0 16/0/5/0 -- O I I II I II I OO OO II II I I II
20. Matzenauer Oliver 17/6/7/0 15/0/6/0 -- O I I OO I OI I OO II II II I I II
21. Meliš Jakub 25/3/0/0 20/0/1/0 -- O I I II I II I II II II II I I II
22. Radovich Filip * 25/3/0/0 10/0/11/0 -- O I I II I II I II OO OO OO O O OO
23. Vakula Jakub 25/5/0/0 13/0/8/0 -- O I I II I II O OO OO OO II I I II
24. Frajt Noro * 25/5/0/0 17/0/4/0 -- O I I II I II O II II II OO I I II
25. Wernicke Janick 18/4/6/0 8/2/13/0 ZZ O I I II O OO O OO OO OO OO O I II
26. Bučičová Nikola * 16/4/9/0 12/3/6/0 -- O I I II O II I OO OO II II I Z ZZ
27. Špaček Pepo * 9/1/16/0 14/0/7/0 -- O I I II O OO O II OO II II I I II
28. Vannayová Linda 23/5/2/0 9/3/9/0 -- O I I II O OO I OO OO II II O Z ZZ
29. Musalimov Dmitrii * 21/6/1/0 4/2/17/0 ZZ O I I II O OO O OO OO OO OO O O OO
30. Krutka Roman * 25/1/0/0 21/0/0/0 -- I I I II I II I II II II II I I II
31. Čerňanský Richard * 24/7/0/0 18/2/3/0 ZZ O I I II I OO I II II II II I I II

Netrénujú: Hamer Š., Kurty A., Sisík S., Krčmár S., Knopp M., Hanzlík A., Trenčansky I., Hájek M.

Preradení do kadetov: Gregor M., Gašpar S., Paďour M.,