HOBA Bratislava - kategória 7-8B - súpiska

  priezvisko a meno č.dr. 8.roč.

č.dr. 7.roč.

trieda v sez. 16/17 roč. narod. skupina
1. Apalovič Ondrej   11 7. 2003 7
2. Bartek David 21 10 8. 2003 8B
3. Černák Matúš   6 7. 2004 7
4. Dziak Daniel   12 7. 2004 8B
5. Fedák Filip   20 7. 2004 7
6. Bilik Michal     7. 2004 7
7. Vakula Jakub   16 7. 2003 7
8. Guderna Alexander   15 7. 2003 7
9. Vannayová Linda   22 9. 2001 8B
10. Bučičová Nikola   9 9. 2001 7
11. Hanzlík Adam 2 2 8. 2003 7
12. Hegeduš Šimon 17   8. 2002 8B
13. Husár Nicolas   8 8. 2003 7
14. Janoštiak Filip   19 7. 2003 7
15. Kastl Andreas 5 5 8. 2003 8B
16. Klečka Lukáš - 18 6. 2005 8B
17. Gregor Sarah   3 9. 2001 7
18. Korec Ján - 1 6. 2004 7
19. Frajt Norbert   14 7. 2004 7
20. Krnčok Jakub 7 7 7. 2003 8B
21. Wernicke Janick 15   7. 2003 8B
22. Lenč Tadeáš 13   8. 2002 8B
23. Marušinec Ján   17 7. 2004 7
24. Matzenauer Oliver   13 7. 2003 8B
25. Meliš Jakub   21 8. 2003 7
26. Vannay Jakub 2 2 8. 2003 8B
27. Špaček Peter   4 7. 2004 7
28. Musalimov Dmitrii     6. 2004 7
29. Radovich Filip     7. 2004 7
30. Krutka Roman     7. 2003 7
31. Čerňanský Richard     8. 2003 8.